Nabízím zkušební 30 minutové online setkání ZDARMA. Klikni a vyber si kdy

Jak dobrou ruštinu potřebujete pro pomoc uprchlíkům a co z ruštiny se hodí „oprášit“?

O tlumočení v ruštině pro ukrajinské uprchlíky, seznam ruských praktických termínů a názorné příklady, odkazy, jak se zapojit do pomoci a co naopak nečekat.
staci moje rustina na tlumoceni

Pokud váháte, zda vaše ruština stačí na pomoc při tlumočení uprchlíkům v oficiálních centrech pomoci, je pro vás určen tento článek. Na jeho konci najdete odkazy, jak se stát dobrovolníkem a na co si naopak dát pozor.

staci moje rustina na tlumoceni
Stačí moje ruština na pomoc uprchlíkům? Co je potřeba píše Eva Malenová, lektorka ruštiny.

V Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (zkráceně KACPU) je organizovaná pomoc České republiky pro ty, kdo utíkají před válkou na Ukrajině. V rámci konkrétního centra existují klíčové body, kterými uprchlíci prochází. Záleží tedy na tom, jestli budete u vchodu a budete opakovat stále totéž – kde co je, co ČR nabízí apod. Nebo zda budete stát u registrace, nebo pomáhat policistům, hasičům, zaměstnancům Úřadu práce nebo VZP, kteří se starají o fungování jednotlivých stanovišť. Každý člověk, který utíká před válkou přichází s vlastním naprosto unikátním příběhem, během toho vyvstává hodně otázek a tlumočení bývá složitější.

Co je v KACPU dostupné pro všechny:

 • Informační stánky u vchodu / Информационный центр при входе
  • Тlumočníci pomáhají s vyplněním formuláře (pro registraci nebo vízum), podávají informace. / Переводчики помогают заполнить анкету (для регистрации или визы), дают информацию.
 • Dětský koutek / Детский уголок (Игровая комната)
 • Pomoc psychologa / Помощь психолога
 • Lékař / Врач
 • Jídlo a pití zdarma (včetně plen, dětských výživ ap.) / Еда и напитки бесплатно (включая памперсы, детское питание и т. п.)
 • WC / туалеты
 • Místo pro přespání (rozkládací postele pro přenocování) / Спальные места (раскладушки для ночлега)
 • Čekárna pro ty, kdo čekají až budou na řadě (podle čísel) / Зал ожидания для тех, кто ждут своей очереди (по номерам)

Klíčové rozhodnutí: Registrace nebo vízum? / Регистрация или виза?

Na počátku je potřeba vysvětlit rozdíl. Lidé přijíždí různě informovaní, nezřídka úplně dezinformovaní. Bojí se například, že v poskytnutém vízu a balíčku pomoci je nějaká past, kvůli které se nebudou moci vrátit zpět na Ukrajinu dříve než za rok, aniž by přišli o možnost ještě se někdy podívat do EU. (Což není pravda.)

a) bezvízový pobyt v ČR (je obvyklý pro turisty) / безвизовое пребывание в Чехии (обычно для туристов)

Cizinci splní pouze povinnost ohlášení (registraci) pobytu policii ČR (platí v případě ubytování v soukromí, protože hotely a oficiální ubytovatelé dělají automaticky). V tomto režimu tu smí Ukrajinci pobývat do 90 dnů a nepotřebují k tomu vízum. Musí ale mít vlastní zdravotní pojištění, nemají nárok na ubytování zdarma atd. Děti do 15 let povinnosti registrace nepodléhají.

TIP Jak na to v ruštině (v závorkách jsou oficiálnější výrazy): Вы можете жить (находиться) в Чехии (в течение) 90 дней в рамках безвизового режима. Вам необходимо зарегистрироваться в полиции Чешской Республики после прибытия в Чехию. Если Вы в гостинице, Вас регистрирует гостиница (арендодатель). Но у Вас должна быть медицинская страховка и Вам не могут дать (предоставить) бесплатное жильё.

b) speciální dlouhodobé vízum za účelem strpění / специальная долгосрочная виза с целью „стерпения“

Toto speciální dlouhodobé vízum se aktuálně vydává Ukrajincům, kteří utíkají před válkou, aby ji zde mohli legálně přečkat, dostali zdravotní pojištění, směli pracovat a byli základně zajištěni. Vydává se na rok a je na něj navázána nemalá podpora. Více o tom níže. Předpokládá však, že ten, kdo vízum dostal se zdržuje v Česku po nutnou dobu a poté se vrátí domů, tzn. vízum odjezdem z ČR zaniká.

TIP Jak na to v ruštině (v závorkách jsou oficiálnější výrazy): Чехия сейчас выдаёт украинцам специальный тип долгосрочной визы. Если буквально перевести название – это „виза (с)терпения“. Виза предназначена для того, чтобы в Чехии переждать войну. После получения визы можно искать в Чехии работу и получить официальное разрешение на работу (трудоустройство). Благодаря визе Вы получаете бесплатную медицинскую страховку на три месяца и многое другое. Однако, если Вы уезжаете из Чехии, виза аннулируется (срок действия визы истекает, когда Вы покидаете Чешскую Республику).

Kdo žádá o vízum prochází následujícími stanovišti:

1. Policie ČR / Полиция Чешской Республики

 • vydá pořadové číslo / выдаёт номерки
 • vydá vízum / выдаёт визы

2. Zdravotní pojišťovna (VZP) / Медицинская страховая компания

 • k vízu dostáváte zdravotní pojištění zdarma na 3 měsíce / к визе Вы получаете бесплатную медицинскую страховку на три месяца
 • dotazy ke zdravotnímu pojištění / вопросы по медицинскому страхованию
zdravotni pojisteni myslenkova mapa
Ruská slova související se zdravotním pojištěním

3. Úřad práce / Биржа труда

 • formuláře a dotazy k možnostem práce a vzdělávání / анкеты и вопросы по возможностям работы (трудоустройства) и образования
 • finanční podpora / финансовая поддержка
urad prace myslenkova mapa
Ruská slova související s prací cizinců v ČR

4. Hasiči / Пожарные

 • najdou Vám ubytování a částečně zajišťují i převoz do ubytování / они подберут Вам жильё и частично организуют транспорт до места проживания

Časté otázky

 • Oficiální seznam center KACPU.

Jak se dá pomoci v Brně a okolí?

 1. Pokud mluvíte rusky nebo ukrajinsky, hledají se tlumočníci. Ale základní pravidlo je – nechoďte do KACPU bez předchozí registrace – info zde
 2. Pokud si netroufáte se svojí ruštinou pomáhat tlumočením, pomozte výukou češtiny – je spuštěná registrace pro dobrovolné učitele češtiny – jak profesionály, tak laiky, dostanete i pomocnou ruku.
 3. Sledujte aktuální výzvy svého krajského centra. Jihomoravské centrum hlásí aktuální potřeby například na Facebooku – #dc67 #dobrovolnickecentrum67
 4. Nepřeceňte svoje síly, nabízejte jen takovou pomoc, která neohrozí Vás a Vaši rodinu – článek zde.
Lektorka ruštiny Eva Malenová říká jednotlivé termíny a vysvětluje, co tam můžete dělat.
Picture of Eva Malenová
Eva Malenová

Lektorka ruštiny a češtiny pro cizince. Hravě!