Nabízím zkušební 30 minutové online setkání ZDARMA. Klikni a vyber si kdy

Dělám kvalitní práci a takto ji klienti oceňují

Jsem jazyková lektorka a také tlumočnice angličtiny a ruštiny - momentálně dokončuji magisterské studium na Ústavu translatologie FF UK a na prahu vstupu do pracovního života jsem si plně uvědomila, že pokud se chci v praxi věnovat tlumočení do ruštiny, musím na sobě víc zapracovat a hlavně nepolevit. A z tohoto důvodu jsem se obrátila právě na Evu. Během úvodní konzultace jsme spolu probraly všechna má přání a představy a Eva mi na tomto základě připravila individuální výukový plán - rozmluvit mě a dostat do mého života více ruštiny. S našimi hodinami jsem maximálně spokojená, Eva je opravdová profesionálka a velmi sympatický a laskavý člověk. Je vždy připravená odpovědět na všechny moje otázky a každou hodinu mě zásobuje řadou synonym a užitečných výrazů, které budu v budoucí praxi potřebovat! Lekce mají svou strukturu, jsou velmi interaktivní, probíraná témata jsou skutečně “z reálného života” a nechybí ani fonetika. Od prvního setkání na sobě pociťuji pokrok. Evu jako lektorku stoprocentně doporučuji každému, kdo se chce v ruštině zlepšit a hledá toho správného člověka, který se s ním na tuto cestu vydá a povede ho. Děkuji za vše!
kristina kostkova reference
Kristýna Kostková
jazyková lektorka
Najít Evu jako lektorku byla moje nejlepší investice do jazykového vzdělávání. Eva je naprostý profesionál, který pro mě připravoval lekce na míru. Operativně, aktuálně, dle potřeb, takže jsem mohla ihned využít poznatky v praxi. Hodiny s Evou jsou interaktivní, zajímavé, vtipné, ale hlavně praktické a zaměřené na komunikaci. Kromě toho, že Eva mluví jako rodilý mluvčí, má široké znalosti z oblasti lingvistiky, tak stejně poutavě dokáže dát do souvislostí ať už ruskou kulturu, historii nebo nejnovější aktuality ze společnosti.
katerina pesakova reference
Kateřina Pešáková
účastnice lekcí na míru
Velmi mi vyhovuje inkorporování "mých materiálů" do výuky, zacílení na to, co mě zajímá. Snažím se při našich hodinách hodně mluvit, abych co nejvíce němčinu procvičoval a jsem rád, že je k tomu prostor. S prací přes Google Drive jsem taky moc spokojený. Úkoly mám hezky pohromadě a snadno se můžu k materiálům vracet 🙂
adam carson
Adam Carson
Accent, English & Communication Coach
Eva Kudrjavceva-Malenová je vynikající učitelka, kreativní člověk a skvělá organizátorka vzdělávacího procesu i mimoškolních aktivit. Jako filolog a školní či vysokoškolský učitel oceňuji na jejím stylu výuky respektující přístup k názorům druhých a promyšlenost, s jakou se zabývá jazykovou stránkou výuky i metodickými přístupy. Je filoložkou, která má na svém kontě samostatné a významné publikace, včetně monografií, které jsou respektovány badateli v oblasti ruské dětské literatury a komparatistiky. Kromě toho má Eva Kudrjavceva-Malenová velký badatelský potenciál, schopnost vzbudit ve svých studentech a žácích touhu po učení. Je to nesmírně pracovitá a zodpovědná osoba, se kterou se dobře pracuje, protože její styl se vyznačuje spolehlivostí a profesionalitou. V Evě Kudrjavcevové-Malenové získá každý hodnotného profesionála.
I.G. Mineralova
doktorka filologických věd, profesorka Katedry ruské literatury XX.-XXI. století Moskevská státní pedagogická univerzita
Moje dvě děti (první a šestá třída) u Evy absolvovaly sedm úvodních online hodin ruštiny a od začátku školního roku s ní teď jednou týdně společně pokračují v pravidelné online výuce. Hodiny jsou koncipované tak, že děti v první řadě baví a že se na ně těší, většinou se na konci nechtějí s paní lektorkou ani rozloučit a chtěly by raději pokračovat. Lektorka má s dětmi neskutečnou trpělivost, dokáže udržet jejich pozornost (a to i v online formátu!), dává jim jasné instrukce v češtině, ale v ideální míře zapojuje stále více ruštiny, vyučuje hravě a nenásilně (připravuje pexesa na míru, používá interaktivní tabuli, zapojuje do výuky jednoduché písničky a pohádky k probíranému tématu apod.). Hodiny ruštiny u Evy odpovídají přesně tomu, co jsem si od online výuky pro děti slibovala.
Dagmar Heeg
překladatelka z němčiny a slovinštiny
Eva Malenová je vynikající překladatelka se schopností, kterou nemá každý, kdo se naučí cizí jazyk. Totiž, že dokonale umí vnímat obsah překládaného textu v širším kontextu jeho obsahu. Přesvědčil jsem se o tom sám, a to hned několikrát. Eva mi přeložila několik textů, a to jak písňových (což je velmi těžká disciplína), tak knižních - spolupracovala mj. na kongeniálním překladu mojí knihy o Bulatu Okudžavovi "Poslední koncert" (do ruštiny). Pro mě je Eva Malenová jistotou, že když budu potřebovat, aby mi kdokoliv z oblasti rusky mluvícího teritoria porozuměl, budu se obracet jen na ni.
jiri vondrak
Jiří Vondrák
dokumentarista a hudebník
Od ledna 2021 komunikuji přes Skype s Evou Malenovou v českém a německém jazyce. Kontakt na Evu jsem získal přes Facebook. Pro mě je tento kontakt velmi užitečný, protože se již několik let snažím naučit česky. V Evě jsem našel konverzačního partnera, který dokonale ovládá německý jazyk. Může mi tedy velmi dobře pomoci v komunikaci i v gramatice a výslovnosti českého jazyka. Eva má mimořádné pedagogické schopnosti, pokud jde o vysvětlování a klasifikaci jazykových jevů. To se děje především v němčině, protože moje čeština ještě není natolik pokročilá, abych byl schopen komunikovat o složitých jazykových problémech. Velmi mi také pomáhá, že Eva všechny obtížné jazykové souvislosti v češtině vysvětluje písemně v chatu, takže mám možnost si vše, co bylo probíráno, zpracovat. Eva s jistotou ovládá digitální média. Kromě jazykového výkladu mi pomáhá s odkazy, když mluvíme o kulturních, společenských nebo zeměpisných souvislostech v České republice a Německu. Studium češtiny je pro mě obzvlášť zajímavé, protože mezi češtinou a latinou existují úžasné paralely. Vystudoval jsem latinský jazyk a více než 30 let jsem vyučoval latinu na gymnáziu v Německu. Vzhledem k tomu, že Eva dokonale ovládá jak češtinu, tak němčinu, je potěšením zamýšlet se nad společnými či odlišnými jazykovými strukturami. Celkově jsem v Evě našel ideálního partnera pro rozhovor.
hans pausch
Hans Pausch
klient
Evu Malenovou – lektorku ruského jazyka – jsem objevila naprosto náhodou. Obě patříme do několika facebookových skupin, ve kterých si lektoři cizích jazyků vyměňují vzájemné zkušenosti. Jeden z jejích příspěvků mne natolik zaujal, že jsem navštívila webovou stránku www.evamalenova.cz . Pokud Vás láká studium ruštiny, ale bojíte se azbuky, je Eva tou pravou lektorkou pro Vás. Učí základy zábavně a smysluplně. Mohu ji doporučit i těm, kteří rusky umí, avšak mají pocit, že tak trochu „zakrňují“. To byl i můj případ. I tady je Eva Malenová skvělou volbou. Její jazykové znalosti jsou na úrovni rodilého mluvčího a z ruských reálií se zaručeně dozvíte víc než byste očekávali. Provede Vás ruským jazykem zábavně, přiblíží Vám ruskou kulturu z různých úhlů pohledu a dozvíte se to, co v učebnici nenajdete. Vedle teoretických a praktických znalostí jazyka má Eva ale i osobní kvality. Je vždy milá, povzbuzuje, hodně chválí, na chyby upozorňuje s taktem. Cítíte partnerství. Její hodiny jsou velmi kreativní a inovativní. Eva zná a používá snad všechny digitální technologie. Pokud se hodina začne ubírat jiným směrem než bylo cílem, umí se Eva skvěle přizpůsobit a improvizovat. Se svými studenty je v neustálé interakci. Překvapivě to však vůbec není vysilující, i když počítejte s tím, že během individuální výuky nezavřete pusu.
simona vozicka reference
Mgr. Simona Vožická, DiS.
učitelka ruského jazyka na SŠ
Paní Malenová nám perfektně a rychle přeložila titulky k filmu, byli jsme moc spokojeni a velmi ji doporučujeme.
Organizace
Gulag.cz
Evu znám nejpozději od dob doktorského studia na FF MU, na některých projektech jsme spolupracovali v době jejího působení na Pedagogické fakultě MU, v roce 2019-2020 byla jedním z mých mentorů v programu dalšího vzdělávání učitelů. Je otevřená moderním technologiím, umí studenty motivovat svým zápalem pro ruštinu a ruskou literaturu, své hodiny přizpůsobuje konkrétní jazykové úrovni studentů. Kromě jejích odborných kvalit si cením toho, že je přátelská, komunikativní a vyrovnaná.
josef saur
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty MU
Evu znám od roku 2005, kdy poprvé začala pracovat pro Lingeu ještě coby studentka. Již v té době prokázala při práci na velkém rusko-českém a česko-ruském slovníku skvělé znalosti ruštiny a schopnost dívat se na jazyk jako na živou strukturu. S jednou větší přetržkou s námi spolupracuje dodnes. Aktuálně na učebnici ruštiny pro samouky. Zadaného úkolu se zhostila tak, jak jsme od ní očekávali - samostatně, s kreativitou a originalitou jí vlastní. Nová učebnice bude nejen praktická, zaměřená na situace ze života, ale bude také živá a vtipná. Eva dobře zná nejen ruštinu, ale i celý kulturně-společenský komplex s jazykem a učením spojený. Svým nadšením a zapálením dokáže strhnout. Eva je precizní, pečlivá, spolehlivá a má pozitivní přístup.
eva kopeckova
Mgr. Eva Kopečková
Lingea, s.r.o., projektový manager
S Evou Malenovou jsem měla možnost se seznámit jako studentka ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU. Musím říct, že z nové vyučující literatury, která právě dokončila doktorské studium, jsem měla smíšené pocity. Obávala jsem se totiž, že to bude „ambiciózní holka po škole, která žije pouze ruštinou a dá nám to u zkoušek pěkně sežrat“. Moje úvahy se však ukázaly jako naprosto liché. Na přednáškách vždy panovala milá a přátelská atmosféra, hodiny byly velmi zajímavé, dobře připravené a strukturované a vždy respektovaly jazykové znalosti posluchačů. Nikdy nebyl problém se na cokoliv zeptat či dovysvětlit, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce jazykové, např. jak se nový pojem správně píše či vyslovuje. Moje zaujetí ruskou literaturou bylo natolik veliké, že jsem s Evou spolupracovala také při zpracovávání svojí diplomové práce. Dodnes na naše společné konzultace ráda vzpomínám. Pokud bych tedy z ruštiny potřebovala cokoliv „oprášit“, tak bych ani chvíli neváhala a kontaktovala bych opravdového profesionála, kterým Eva bezesporu je.
petra ertlova
Petra Ertlová
na mateřské dovolené, ABB/ centrum personálních služeb
V prvních letech studia v Německu bylo třeba přeložit mnoho dokumentů z ruštiny do němčiny a Evina pomoc byla neocenitelná.
pavel grebennik
Pavel Grebennik
klient
Naše hodiny češtiny s Evou byly nejen užitečné a poutavé, ale také příjemné. Eva je trpělivá lektorka, dokáže látku vysvětlit a přimět studenty, aby ji prakticky použili. Nevyučuje nudnou teorii. Ruštinu ovládá stejně dobře jako svůj rodný jazyk - od výslovnosti až po psaní. Příjemným bonusem výuky bylo, že jsme se dozvěděli spoustu informací o zemi a jejích zvycích, které nejsou zapsány v žádné knize. Náš už tak dobrý vztah k zemi a jejím obyvatelům se ještě zlepšil. Kromě výuky českého jazyka jsme Evu často žádali o překlady dokumentů a jejich ověřování, protože je soudní překladatelka. Na začátku našeho působení v České republice nám Eva opakovaně a úspěšně tlumočila při různých jednáních. Eva je spolehlivá, pečlivá a dobrosrdečná.
marina jurij
Marina a Jurij Grebennikovi
klienti