Nabízím zkušební 30 minutové online setkání ZDARMA. Klikni a vyber si kdy

Sedm typických (českých) chyb v ruštině

Pod vlivem blízkosti češtiny a ruštiny (jakožto slovanských jazyků) dochází k různým přenosům toho, co známe z rodného jazyka. Proto existují některé typicky české chyby. Které to jsou? A jak se chybování vyhnout? V článku najdete praktické věty k zapamatování i příklady.
Nelami pryc s chybami lektorka drzi rusky slovnik

“Umíš česky? Tak to ti půjde ruština levou zadní – vždyť voda je voda, máma je máma a chleba je chleb.” Taky už jste to slyšeli? A taky jste od těchto lidí slyšeli časté české chyby, když promluví rusky? Pojďte je objevit, nebo se jich rovnou zbavit.

Pod vlivem blízkosti češtiny a ruštiny (jakožto slovanských jazyků) dochází k různým přenosům toho, co známe z rodného jazyka. Odborně se tomu říká jazykový transfer. Jenže kromě toho pozitivního (co nám pomáhá), existuje i tzv. negativní transfer neboli jazyková interference. A když vám bude v puse hodně řádit interference, tak vás Rus ani nemusí pochopit. Speciálním problémem jsou výslovnostní chyby – ty si ale zaslouží zvláštní článek jindy. Dnes to bude o tom, co často v Česku uslyšíte, když někdo mluví rusky. 🙂

1. Učím se

V ruštině existuje zvratné sloveso учиться [učica]. Jenže není 100 % ekvivalentem českého “učit se”. Pokud chcete říci “učím se rusky” (ve smyslu studuju ruštinu), využijte raději sloveso nezvratné, tedy [učiť] (учить).

Я учу русский уже год.

Pokud za každou cenu chcete uplatnit “учиться”, měli byste dát předmět do třetího pádu (můžete si spojit se zastaralejším českým spojením: „učím se ruštině“).

Я учусь русскому языку уже год.

TIP: Mnohem běžnější je u tohoto slovesa spojení s KDE studujete, nikoli CO studujete.

Где ты учишься? – Я учусь в вузе.

2. Mluvím rusky

České časování sloves typu mluvím, spím (a jiných z konjugační skupiny -í-) přímo podněcuje českou mysl k přenesení této koncovky do ruštiny. Bohužel v ruštině formy zakončené na -(i)m charakterizují první osobu množného číslo, jednoduše “my”. Pokud tedy chcete říci „mluvím rusky“, jedině správně je:

Я говорю по-русски.

TIP: Pokud mluvíte za víc lidí (mluvíme rusky): Мы говорим по-русски.

Lektorka rustiny u tabule ukazuje chybu v rustine
Eva Malenová z Nэlami, lektorka ruštiny

3. Jedenáct

O přízvucích budeme mluvit jinde, ovšem výslovnostní chyba spojená s ruskou jedenáctkou je tak rozšířená, že si zaslouží číslo tři už v tomto příspěvku 🙂

Jedenáct. = ОдИннадцать. [adinacať]

Přízvuk na druhé slabice nám tady dává hodně zabrat. Zapamatujte si slovesa plánovat a fixovat, mají stejný počet slabik a přízvuk je také na druhé:

одиннадцать, планировать, фиксировать

4. Nevím, jestli

České jestli je poměrně široké. Zahrnuje význam podmínky (jestliže, když), ale i význam spojky uvozující závislou otázku (zda, zdali). V ruštině se však tyto významy nespojují ve spojce если [jesli], i když to tak mnohdy uslyšíte, zejména od rodilých mluvčích, kteří bydlí dlouho v Česku, případně umí dobře anglicky.

a) Pamatujte, že ruské если funguje zásadně ve smyslu JESTLIŽE, KDYŽ, POKUD

Приходи к нам, если хочешь. (Přijď k nám, jestli chceš.)

 Я прошу прощения, если Вас чем-то обидел/а. (Prosím za prominutí, pokud jsem vás něčím urazil/a.)

б) Ve významu ZDA se používá ruské ли [li], které stojí jako samostatné slovo, tedy vždy bez spojovníku.

Я не знаю, будет ли у меня время. (Nevím, jestli budu mít čas.)

Он спросил, хочу ли я прийти. (Zeptal se, zda chci přijít.)

TIP: Pokud si nejste jisti, kam ruské LI umístit, nahraďte je slovem или [ili], což je běžné zvláště v hovorové řeči:

Я не знаю, приду или нет.

Он спросил: Ты хочешь прийти или нет?

Poznáte, zda Hanka Stejskalová, lektorka angličtiny, která se za rok naučila rusky (sama, zcela bez učitele), udělala některou z uvedených chyb?

5. Nakoupit a kupovat

V češtině existuje jak nedokonavé sloveso nakupovat, tak dokonavé nakoupit. K tomu pak obdobně funguje i kupovat a koupit. Ruština však zná pouze pár покупать – купить, žádná jiná kombinace není možná. Pomoci by vám mohly příkladové věty:

а) Každý den nakupuji v supermarketu. – Dnes nakoupím na trhu.

Я каждый день делаю покупки в супермаркете. – Сегодня я сделаю покупки на рынке.

TIP pro pokročilé: Я каждый день закупаюсь в супермаркете. – Сегодня я куплю всё на рынке.

б) Co kupujete nejčastěji? – Dnes koupím jen chléb.

Что вы покупаете чаще всего? – Сегодня я куплю лишь хлеб.

6. Není nět jako ně

V ruštině se sloveso být v přítomném čase neobjevuje, alespoň ne vyčasované (jako v češtině jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou). Odpadá nám tím starost s časováním. Jistě se vám vybaví učebnicové: 

Это мама.  (To je máma.)

Это Том. (To je Tom.)

Я – учительница. (Jsem učitelka.)

Мы дома. (Jsme doma.)  

Dobře, to ještě udržíme. Jenže pak na nás může vyskočit problém v záporných větách, kde se nám najednou chce říci “nět” – první zápor, který se naučíme jako protiklad k „da“.

TIP: Myslete na to, že neříkáte “NE” ve významu protikladu k ano, nýbrž nahrazujete české “není, nejsem…”

Это не мама, а сестра. – To není máma, (ale) je to sestra.

Это не Том, а Сергей. – To není Tom, (ale) je to Sergej.

Я не учительница, я врач. – Nejsem učitelka, jsem lékařka.

Мы не дома, мы в гостях. – Nejsme doma, jsme na návštěvě.

Letacek Nelami Cesko ruske chyby ruske Ne
Česko-ruské chyby

7. Vy jste tam už byl, pane Nováku?

Вы там уже были, господин Новак? [Vy tam uže byli, gaspadin Novak?]

Pokud vás správný překlad této věty uvádí do rozpaků, mohlo by vás potěšit, že Rusům při pohledu na český ekvivalent skoro vstávají vlasy hrůzou. Mají pocit, že najednou panu Novákovi tykáme. Zatímco my máme pocit, že Rusové pana Nováka zvětšili na celý kolektiv, nebo mu nějak “onikají”.

TIP: Smiřte se s tím, v minulém čase se při vykání v ruštině používá množné číslo.

Вы звонили, госпожа Петрова? (Už jste tam volala, paní Petrovová?)

Вы уже ответили, Даша? (Už jste odpověděla, Dášo?)

Picture of Eva Malenová
Eva Malenová

Lektorka ruštiny a češtiny pro cizince. Hravě!